Medlemsinformation

Här finner du information till dig som är medlem i föreningen.

För mer information, logga in på nabo.se. Vi skickar ut information regelbundet på Nabo portallen som skickas även via mail.


Vid försäljning av din lägenhet:

Medlemsansökan och överlåtelse ska skickas direkt till:

Brf Armborstet 1                                     <-- Informera din mäklare!

NABO 1834, FE 617
107 76 Stockholm


Pantsättningar ska skickas direkt till:
Brf Armborstet 1                                     <-- Informera din bank!
NABO 1834, FE 617
107 76 StockholmAnsvarsfördelning mellan Bostadsrättsföreningen och Medlem

Dokumentet nedan är en summering av information i föreningens stadgar.


Garageplats

 • För hyra av garageplats och kö till dessa, logga in till Nabo.se

 • Laddstolpe kostar 125 kr/månad, faktureras i förskott. Kostnad för elförbrukning tillkommer, 1,60 kr/kWh faktureras i efterskott kvartalsvis. Allt läggs på avierna av Nabo.Återvinningsrum

I återvinningsrummet får du ENDAST slänga:

 • Wellpapp (Stampa ihop kartonger innan du slänger!)
 • Plast
 • Småbatterier (bilbatterier räknas ej som småbatterier)
 • Elektronik
 • Metallförpackning (hit räknas ej stekpannor, hatthyllor, rör osv.)
 • Glödlampor
 • Energisparlampor (ej långa lysrör!)

DVS: Du får inte slänga sängar, resväskor, bokhyllor, färghinkar, cyklar, kläder, tavlor, gardiner, soffor i återvinningsrummet. På förekommen anledning har därför återvinningsrummet endast öppet på följande tider:

 • Måndag - Fredag, 17:00 - 21:00
 • Lördagar & Söndagar 09:00 - 13:00

 


Serviceläge Lås entrédörr lägenhet
Dörrlåset i dörren till din lägenhet sätter du i serviceläge genom att låsa dörren som vanligt, men dra ut nyckeln vid "klockan 10" istället för "klockan 12". Se bild nedan


Byta luftfilter vid element
Föreningen delar ut nya filter till föreningens medlemmar en gång årligen. Vid det tillfället finns även möjlighet att köpa till kolfilter eller köksfilter. 

Inglasning/tak för balkonger
Styrelsen kan ge godkännande för inglasning av balkonger, samt tak för balkonger som inte har balkong ovanför. Det är inte tillåtet att påbörja inglasning/takbygge utan styrelsens godkännande.

Följande ska bifogas ansökan till styrelsen:

 • Godkänt bygglov (du måste själv ansöka)
 • Lägenhetsritning och installationsbeskrivning
 • Kontrollplan och ansvarig person, inklusive kontaktuppgifter, från installatören
 • Det ska framgå att inget kommer fästas eller förankras i fasaden
 • Det ska framgå att installatören informerats om att fordon inte får parkeras på gården
 • Bärande takkonstruktion, strängpressad aluminium och aluminiumdetaljer utföres i pulverlackerad kulör likt balkongräcket. Tak skall vara i lamellglas och försett med snörasskydd
 • Lägenhetsnummer, lägenhetsinnehavarens namn, kontaktinformation samt underskrift


Styrelsen kan tillhandahålla lägenhetsritning. Inkom då med lägenhetsnummer, som står på utsidan av lägenhetsdörren (högst upp i ena hörnet).

Det finns inga krav på viss leverantör. Däremot måste inglasning/tak vara i enhet med de inglasningar/tak som redan finns installerade för andra balkonger i föreningen.

I vissa lägen, exempelvis när balkongen direkt angränsar till grannens balkong finns krav på att skärmväggen ska vara i brandklass E30. Brandklassen framgår i bygglovet.

Det går bra att skicka handlingarna till styrelsen för att rådgöra innan bygglovsansökan. För godkännande krävs dock godkänt bygglov.


Kalla element i lägenheten 

Att element är kalla fram för allt i början på hösten beror på att innertemperaturen är 22 grader och då slår inte termostater på. När det blir kallare ute så bör värmen komma. Detta sker per automatik så som systemet är byggt i fastigheten. Kommer inte värmen så kan det vara så att ”nålen” har fastnat och då kanske kan man höra med SBC kundtjänst om de kan hjälpa. Glöm inte heller att motionera (vrida från noll till maxläge) termostater under året.

Låssystem
Vi har elektroniskt låssystem i fastigheten vilket betyder bl.a. att vi inte använder några portkoder och att bokning av tvättstuga sker elektronisk.


Spiskåpa i köket
Vid byte av spiskåpa i köket, finns det krav som vi vill göra er uppmärksamma på, för att den skall vara godkänd att sättas in i föreningens ventilationssystem. Ta gärna med en utskrift av denna information till försäljaren.

   Förutsättningar:

 • Den nya spiskåpan skall kunna anpassas till ett centralt ventilationssystem i flerfamiljshus av F-typ
 • Spiskåpan skall vara försedd med ett forceringsspjäll som man öppnar vid matlagning och som stängs automatiskt med timer.
 • Detta forceringsspjäll skall ha en injusteringsbar spaltöppning som möjliggör justering av luftmängd för grundventilation i köket.

Det kan även vara bra med en volymdel (större skärm under spiskåpan) för bättre uppfångning av stekos (ej krav). Förslag till fabrikat för spiskåpa kan vara t.ex. Franke eller Futurum. 

    Kolfilterfläkt:

 • Om man installerar en kolfilterfläkt, så får man inte ansluta denna till den befintliga imkanalen. Man behöver i stället montera en frånluftsventil av samma typ som i badrummet med ett fast luftflöde där den gamla slanganslutningen mot imkanalen suttit. Krävs ny injustering av luftflödet betalas det av medlem.
 • Hamnar denna ventil bakom en kryddhylla så får man se till att det finns en överluftsöppning ut mot köket.


Bostadsrättstillägg

Föreningen har en gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring genom Folksam sedan 2021-04-01.


Försäkringen gäller för alla bostadsrättshavare. Det innebär att du som bostadsrättshavare inte längre behöver något bostadsrättstillägg i din hemförsäkring.


Fördelen med ett gemensamt bostadsrättstillägg är bland annat att vid en skada som drabbar både fastigheten och bostadsrättshavaren blir skaderegleringen betydligt enklare än förut. Skadan regleras av en skadereglerare, alltså både fastighetsförsäkringen och bostadsrättstillägget. En annan fördel är förstås att alla har bostadsrättstillägget, ingen kan glömma bort det.