Mäklarinformation - information vid försäljning

Pantsättningar ska skickas direkt till:
Brf Armborstet 1                                                         <-- Informera din bank om detta!
NABO 1834 FE 617
107 76 Stockholm


Överlåtelser och medlemsansökan vid försäljning skickas direkt till styrelsen på: 
Brf Armborstet 1                                                                <-- Informera din mäklare!

NABO 1834 FE 617
107 76 Stockholm


Föreningen

I månadsavgiften ingår: Värme, kall- och varmvatten, försäkring bostadsrättstillägg, Telia IP-TV lagom, möjlighet till bredbandstelefoni, Internet 1000/1000 Mbit/s 

Hushållsel ingår ej

Beslut om förändring av avgift:

  • 2024-01-01 Höjd avgift 14%
  • 2023-01-01: Höjd avgift 5,76%
  • 2022-01-01: Sänkt avgift 5 %
  • 2017-04-01: Sänkt avgift 8 %

Överlåtelseavgift debiteras: Förvärvaren

Pantsättningsavgift debiteras: Pantsättaren

Juridisk person godkänns inte.

Hembud: Nej

Äkta förening: Ja

Trappstädning sköts av städfirma.

Föreningen har gemensam bostadsrätts tilläggsförsäkring.

Vi godkänner delat ägande. Minsta ägarandel 10%.

Styrelsen håller styrelsemöte månadsvis ca 11 gånger per år

 

Fastigheten

Byggår: 2008

Fastigheten Armborstet 1 är upplåten med tomträtt.

Marken upplåts med tomträtt.
Nuvarande tomträttsavgäld gäller för perioden 2016-10-01 t.o.m. 2026-09-30


Antal lägenheter i föreningen: 113

Antal lokaler i föreningen: 2

Gemensamma utrymmen: Tvättstuga (2 st), Cykelförråd (2 st), Barnvagnsrum (9 st).


Det är inte aktuellt med byte av stammar eller elstammar.

Inga större reparationer eller ombyggnationer av fastigheten är aktuella.

Stamspolning utfördes september 2021. OVK utfördes oktober 2021.

Fasaden är putsad.

Mekanisk frånluftsventilation. Spiskåpor är ansluta till central frånluftfläkt.

Uppvärmning i fastigheten: Fjärrvärme.


Föreningen har 66 parkeringsplatser för bil och 5 platser för MC i garage i källarvåningen. Bilplats kostar 836 kr per månad, MC-plats kostar 250 kr per månad. Några platser har laddstolpe, dessa kostar 961 per månad plus kostnaden för den elen som används. Köplats kan endast sökas av medlem och tidigast dag efter tillträdesdag. Söks via nabo.se, registrera även kontaktuppgifter (e-post och mobil nr). Inloggning med bank-id.


Det finns inget gemensamt bygglov för inglasning av balkonger, men bygglov brukar beviljas för den som söker.

Det är inte tillåtet att glasa in uteplatserna eller balkong mot gata.


Eldningsförbud råder i fastigheten men det är tillåtet att grilla på balkongerna med gasol eller elgrill samt på gården på anvisad plats med kolgrill.


Ansökan om medlemskap och överlåtelseavtalet: Se ovan


Kontakt med föreningen sker via epost: styrelse@armborstet.se