Brf Armborstet 1

 


Information till medlemmar angående gemensam bostadsrättsförsäkring  

 

Brf Armborstet 1 har från och med 1 april 2019 utökat föreningens fastighetsförsäkring med en gemensam bostadsrättsförsäkring för föreningens samtliga bostadsrättslägenheter.

Tillägget försäkrar även den del som bostadsrättshavarna normalt är underhållsansvarig för. Om något händer är det du som bostadsrättshavare som använder det kollektiva bostadsrättstillägget och du betalar självrisk, eventuella åldersavdrag och tilläggsarbeten på samma sätt som om du haft en egen privat bostadsrättsförsäkring. Du ansvarar själv för lägenhetens inre till exempel golv, innertak, innerdörrar, fönster, tapetsering, målning, köksinredning och sanitetsgods. Bostadsrättsförsäkring ersätter skador på lägenheten som du svarar för genom din underhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar.

Skadehantering:

Vid skada ska du anmäla detta direkt till Trygg-Hansa på tel. 0771–111 500 samt meddela föreningen via kontaktformuläret på hemsidan  eller via styrelsens brevlåda vid port 243.

OBS: Hemförsäkringen måste du ha kvar då denna gäller för ditt lösöre. 

Du kan läsa mer på Trygg-Hansas hemsida.


Vad behöver du göra nu: 

Du som har en Bostadsrättstilläggsförsäkring kan kontakta ditt försäkringsbolag och säga upp den.Brf Armborstets organisationsnummer: 769614-3499