Brf Armborstet 1

 


Sortering av matavfall


Hur fungerar det?
Samtliga hushåll kommer att få ett startkit bestående av en påshållare och en
årsförbrukning av matavfallspåsar. Dessa kommer att delas ut av styrelsen och lämnas
utanför er dörr. För mer info om hur matavfall ska sorteras, se bifogad broschyr från
Stockholm Vatten och Avfall. Samma nyckel som används för hushållssopor kommer
att behövas även för matavfall.


När kan vi börja?
Informationslappar kommer att sättas upp i trapphusen när matavfallsbehållaren kan
börja användas. Startkiten och matavfallscontainern kommer troligen inte att levereras
precis samtidigt - det kan dröja några dagar eller någon vecka innan båda är på plats.
Under den tiden är det viktigt att ingenting slängs i matavfallscontainern. Den får
Endast användas för matavfall slängd i avsedd pappåse. Matavfallspåsar bör heller inte
slängas i container för hushållssopor, då matavfall i pappåse orsakar rostskador i denna
typ av container.


Var hämtar man fler matavfallspåsar?
Styrelsen kommer att 1 gr/år beställa en årsförbrukning påsar som varje hushåll får
hämta ut. Mer information om detta kommer senare.


For information in English, please contact the board on styrelse@armborstet.se