Brf Armborstet 1

 

Medlemsinformation

Här finner du information till dig som är medlem i föreningen.


Pantsättningar ska skickas direkt till:
Erika Blomqvist
SBC                                                                            <-- Informera din bank om detta!
Box 226
851 04  Sundsvall

Överlåtelser och medlemsansökan vid försäljning skickas direkt till styrelsen på: 
Brf. Armborstet c/o Styrelsen
Götalandsvägen 243                                         <-- Informera din mäklare om detta!
125 45 Älvsjö


Ansvar mellan Brf och Medlem

Register A-Ö
Ordningsregler
Bokning av tvättstuga
Via smartphone
Tvättstuga bokning smartphone.docx (459.83KB)
Via smartphone
Tvättstuga bokning smartphone.docx (459.83KB)
Andrahandsuthyrning
All andrahandsuthyrning kräver tillstånd från föreningen!
Samtliga ägare, som innehar andel i lägenheten, måste skriva under ansökan om andrahandsuthyrning innan den lämnas till styrelsen för godkännande. En kopia på ansökan med styrelsens godkännande ska sedan skickas till SBC.


Garagepolicy
 • hyra av garageplats och kö till dessa
  Kontakta SBC Kundtjänst, telefon: 0771-722 722, telefontid måndag-fredag kl. 07.00-21.00, e-post: kundtjanst@sbc.se

Återvinningsrum
I återvinningsrummet får du ENDAST slänga:

 • Wellpapp (Stampa ihop kartonger innan du slänger!)
 • Plast
 • Småbatterier (bilbatterier räknas ej som småbatterier)
 • Elektronik
 • Metallförpackning (hit räknas ej stekpannor, hatthyllor, rör osv.)
 • Glödlampor
 • Energisparlampor (ej långa lysrör!)

DVS: Du får inte slänga sängar, resväskor, bokhyllor, färghinkar, cyklar, kläder, tavlor, gardiner, soffor i återvinningsrummet. På förekommen anledning har därför återvinningsrummet endast öppet på följande tider:

 • Tisdagar & Torsdagar, 17:00 - 21:00
 • Lördagar & Söndagar 09:00 - 13:00

 


Serviceläge Lås
Dörrlåset sätter du i serviceläge genom att låsa dörren som vanligt, men dra ut nyckeln vid "klockan 10" istället för "klockan 12". Se bild nedan


Byta luftfilter vid element
Luftfilter beställs från Acticon på http://www.acticon.se/se/filter-till-easy-vent/komfortfilter-f7/
Kontrollera vilken modell du har på filtret innan du beställer, så att du får samma mått på filtret. Det står på fliken på filtret, öppna locket på filterhållaren och titta vad det står. Filtret finns i två utföranden, ett komfortfilter och ett kolfilter. Kolfiltret filtrerar även bort lukter utifrån men är lite dyrare istället. 

Inglasning av balkonger

För enhetligt utseende och installation så är det bestämt av vi använder oss av Lumon i föreningen. Ansökan om inglasning inte går att ansöka om lägenheten ligger högst upp eller gäller balkonger mot Götalandsvägen. Detta för att vi inte kan befästa någonting i fasaden.

   

Följande dokument ska vara styrelsen tillhanda i samband med ansökan om medgivande från styrelsen

 • Godkänt bygglov
 • Lägenhetsritning
 • Upprätta en kontrollplan
 • Utse och bekosta kontrollansvarig hos Lumon

Föreningen kan tillhandahålla en riktning på lägenheten till ansökan men då måste vi veta vilket lägenhetsnummer ni har? Det står på lägenhetsdörren (trapphuset, högst upp i ena hörnet). Föreningen har också ritning över fastigheten och fasad som vi kan kopiera ut om det behövs till bygglovsansökan. 


Kalla element i lägenheten 

Att element är kalla fram för allt i början på hösten beror på att innertemperaturen är 22 grader och då slår inte termostater på. När det blir kallare ute så bör värmen komma. Detta sker per automatik så som systemet är byggt i fastigheten. Kommer inte värmen så kan det vara så att ”nålen” har fastnat och då kanske kan man höra med SBC kundtjänst om de kan hjälpa. Glöm inte heller att motionera (vrida från noll till maxläge) termostater under året.


Problem (t.ex. sprickor) i lägenheten efter sprängningar i kvarteret Kabelverket

Detta är den enskilda medlemmen, var lägenhet har blivit drabbad av sprängningar enligt besiktningsprotokollet, som ska driva ärendet. När det gäller krav så ska de ställas mot beställaren med andra ord entreprenören som sprängde, t.ex. Stockholm Vatten VA AB. Vid krav på ersättning bör man ha en offert från hantverkare vad arbetet kan tänkas kosta och visa detta till entreprenören. Detta är ett ärende mellan medlem och entreprenör.

Ansvarsbesiktning AB har besiktigat varje lägenhet efter sprängningarna om lägenhetsinnehavare har gett tillträde till lägenheten. Det finns besiktningsprotokoll som påvisar om det finns t.ex. sprickor eller andra skador i lägenheten eller inte

Låssystem
Vi har elektroniskt låssystem i fastigheten vilket betyder bl.a. att vi inte använder några portkoder och att bokning av tvättstuga sker elektronisk.


Spisfläkt
Vid byte av spisfläkt finns det krav som vi vill göra er uppmärksamma på, för att den skall vara godkänd att sättas in i föreningens ventilationssystem. Ta gärna med en utskrift av denna information till försäljaren.

   Förutsättningar:

 • Den nya spisfläkten skall kunna anpassas till ett centralt ventilationssystem i flerfamiljshus av F-typ
 • Spisfläkten skall vara försedd med ett forceringsspjäll som man öppnar vid matlagning och som stängs automatiskt med timer.
 • Detta forceringsspjäll skall ha en injusteringsbar spalltöppning som möjliggör justering av luftmängd för grundventilation i köket.

Det kan även vara bra med en volymdel (större skärm under spiskåpan) för bättre uppfångning av stekos (ej krav). Förslag till fabrikat för spiskåpa kan vara t.ex. Franke eller Futurum. Fläktar som ansluts till den centrala ventilationen ska justeras in och fastighetsskötaren kan mot ersättning hjälpa till med detta.

    Kolfilterfläkt:

 • Om man installerar en spisfläkt med kolfilter så får man inte ansluta denna till den befintliga inkanlen. Man får i stället montera en frånluftsventil av samma typ som i badrummet med ett fast luftflöde där den gamla slanganslutningen mot imkanalen suttit.
 • Hamnar denna ventil bakom en kryddhylla så får man se till att det finns en överluftsöppning ut mot köket.


Bostadstillägg ingår inte i månadsavgiften.